001 002

Фирма  “Стройпроект” ООД разполага  със собствени производствено–технически бази разположени стратегически в промишлените зони на Силистра.

На юг от града, ние притежаваме производствена база с площ от 2760 м2 , където е обособен цех за производство на изделия от масивна дървесина и складова база към него.

В западната част на Силистра – „Промишлената зона–Запад”,  разполагаме с площадка от 28000м2  където са изградени и функционират следните производствени мощности :

 •  Цех за производство на РVС и AL  дограма с капацитет до 2000 м2/месец;
 • Бетонови възли – 2бр с общ капацитет 400 м3/ден ;
 • Варов възел с капацитет – 30 м3/час;
 • Цех за метални конструкции и услуги ;
 • Цех за производство на бетонови изделия – цветни и безцветни тротоарни и облицовъчни бетонови плочи, бордюри, бетонови тръби, пръстени и конуси за РШ, отводнителни крайпътни елементи - канавки и др. необходими за строителството;
 • Цех за заготовка на изделия от армировъчна стомана;
 • Авторемонтна работилница за строителна механизация и автотранспорт;
 • Строителна лаборатория за текущ контрол на бетонови смеси;
 • Закрита и открита складова база за строителни материали и инвентар;
 • Автокантари – 2бр, електронен и електромеханичен.
 • Магазин за строителни материали гр.Силистра.

Производствена база
с.Ситово – 6000 м2 , находяща се на 25 км в западна посока от града, където е изградена административно-битова сграда, авторемонтна работилница, складова база за строителни материали и инвентар – открита и закрита.

Дружеството разполага със специализирана строителна механизация, автотранспорт, строително оборудване и инвентар, производствени мощности и високо квалифициран персонал, необходими за  цялостно изпълнение на строителството.

Финансово състояние
Икономическото състояние на дружеството е стабилно и има  реализиран положителен финансов резултат за всички години от създаването си до сега.

Човешки ресурси
Ние се стремим да влагаме висок професионализъм и качество във всеки проект. Ето защо инвестираме в обучение и постоянно повишаване квалификацията на персонала както и създаване на условия за екипност и взаимозаменяемост на административния и производствения персонал, качества, необходими за просперитета на нашата фирма. При нас работят около 240 души, болшинството от които са висококвалифицирани, със значителен стаж и опит в дейността си. Ръководните кадри и производсвеният  персонал се гордеят с постигнатите умения,  квалификация и  професионален опит в строителния бизнес.

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com