001 002

Членство в професионални организации

“Стройпроект” ООД
е от учредителите на Камарата на строителите в България (КСБ) и притежава Атестат за извършване на цялостна строителна дейност, което удостоверява възможностите на фирмата и качеството на извършеното от нея.    

През май 1995 г. фирмата става член  на Българска – търговско промишлена палата като производител и износител на градинска мебел от масивна дървесина.     

От м.Април 2002 г фирмата е приета за член на Германската камара на занаятчиите и изпълнява строително-монтажни работи на два обекта в гр.Мюнхен .

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com