001 002

“СТРОИПРОЕКТ” ООД  се ползва с авторитета на  лоялен, коректен и надежден партньор във взимоотношенията с клиентите си както в България така и в чужбина.

Фирмата има изградена и внедрена сертифицирана система за производствен контрол,  поддържа и непрекъснато подобрява системата за управление и контрол на качеството по изискванията на Международния стандарт за управление на качеството - ISO 9001: 2000 (2008)

Дружеството има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд по изискванията на международния  стандарт   ISO 14001:2004  и  OHSAS 18001:2007 към Системата за управление на качеството в Дружеството.

В дружеството ни е изградена и функционира програма за извършване на дейности по управление на отпадъците.

Дружеството е регистрирано в централния професионален регистър на строителя при Камарата на Строителите в България ( КСБ ) и притежава удостоверение за изпълнение на строежи по групи както следва :

В процес на изграждане е база за производство на асфалтобетон, която се намира на 30 км западно от Силистра непосредствено до Път I I – 21 (Силистра – Русе).

В процес на концесиониране е находище за добив на скални материали и изграждане на площадката на кариерата на трошачно-сортировъчна  инсталация за производство на трошено-каменни фракции, намиращи се на 20 км от асфалтовата база.

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com