001 002

Реализирани проекти през 2008г.

 • “Изграждане на Път ІІ-21 Обходен път на гр. Силистра – 6,27 км” 2-ри етап - ФРПИ София
 • “Ремонт санитарни възли и зала в СОУ “Никола Вапцаров” гр. Силистра – общ. Силистра
 • “Подобряване на социалната инфраструктура за устойчиво градско развитие – Основен ремонт на сградата на училище “Отец Паисий” гр. Силистра – общ. Силистра и ОПРР при МРРБ
 • “Локална пречиствателна станция за промишлени отпадни води” - “Фазерлес”АД гр. Силистра
 • Парокотелна централа към завод за производство на етанол и биоетанол гр. Алфатар – „Евроетил” АД
 • “Склад за селскостопански инвентар” гр. Дулово - "Саминвест" ЕООД  гр.Дулово 
 • “Магазин за промишлени стоки от веригата“ Техномебел” – гр. Дулово - СД "К и К - Николов, Колев и сие" гр.Силистра 
 • “Силози за зълно 2 бр.” с. Гарван - ЗК "16 Декември" с.Гарван
 • “Изграждане на битова канализация кв. 34 до кв. 55 с. Чернево, Община Суворово – Общ. Суворово
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра - ФРПИ София

Реализирани проекти през 2009г.

 • “Складово стопанство за съхранение на зърно” с. Ситово -Геран ЕООД Силистра
 • “Пристройка към съществуваща пароцентрала за изграждане нова инсталация за изгаряне дървесни отпадъци” – “Фазерлес”АД гр. Силистра
 • “Складова база за зърно от силозен тип” гр. ИсперихЗПК  „Хан Аспарух”
 • “Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ “Щастливо детство” с. Ситово - общ. Ситово, финансирано от Световната банка чрез СИФ
 • “Подмяна на дограма на сградата на ЕГ “Пейо Яворов” гр. Силистра – общ. Силистра
 • “Пълен инженеринг на Аварийно-възстановителни ремонтни работи на свлечен участък от пътя за достъп до с. Поп Кралево, Община Силистра” – общ. Силистра
 • “Строително-ремонтни дейности по реконструкция и обновяване на две читалища на територията но Община Лом”- общ. Лом, ОПРР МРРБ
 • Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане на РПМ Област Силистра – ФРПИ София

Реализирани проекти през 2010г.

 • „Укрепване на свлачище по ул. „Тимок” – гр. Силистра” – Община Силистра
 • „Битова сграда с. Ситово” – „Никола Слатински” ЕООД
 • „Открит навес за селскостопански машини и продукция” Общ. Кайнарджа  -  ЗП „Кирил Георгиев Лаков”
 • „Ремонт на участъци от общинска пътна мрежа – ІV-то класни пътища в Община Силистра” – Община Силистра
 • „Основен ремонт на част от покрива на Главен производствен корпус” – „Фазерлес” АД гр. Силистра
 • „Метален навес – нулев цикъл, настилки и ограждаща бетонова стена” в стопански двор с. Чолаково, общ. Кайнарджа” – ЗП „Тодор Стаматов Тодоров”
 • „Закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Община Кайнарджа” – Община Кайнарджа
 • „Възстановителни ремонтни дейности на нанесени щети в следствие на земетресението от 05.08.2009 г. на православен храм „СВ. СВЩМЧК ХАРАЛАМПИЙ” в Община Шабла – Община Шабла
 • „Възстановяване на общински мост в с.Ръсово, общ. Кюстендил” – Община Кюстендил („КИПС” ДЗЗД)
 • „Обект Път І-6 ГПП Гюешево – Кюстендил – София при км. 9+233, обл. Кюстендил” – Агенция „Пътна инфраструктура” („КИПС” ДЗЗД)

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com