001 002

Реализирани проекти през 2011г.

 • „Ремонт покрив и външно фасадно боядисване на „Археологически музей” гр. Силистра” – Община Силистра
 • „Ремонт складова база на ЗК „Земя” с. Сокол” - ЗК „Земя” с. Сокол”
 • „Складова база за зърно от силозен тип в ПИ 181009 гр. Исперих – ІІ етап” – ЗПК „Хан Аспарух”
 • „Силози с D=10,97 – 2 бр.” с. Сокол – ЗК „Сокол – 92” с. Сокол
 •  „Сграда за отглеждане на дребен рогат добитък за мляко и месо” – „Прайм Еко Енерджи” ЕООД
 • „Строително-монтажни работи на обект „Гараж” – Мирослав Стефанов Христов
 • „Бетонова настилка – с. Добруджанка” – „Женя 95” ЕООД
 • „Склад за селскостопанска продукция с. Ситово” – „Никола Слатински” ЕООД
 • Бетонова настилка – с. Кайнарджа” – ЕТ „Атанас Чанев”
 • „Направа на преградна ограда на стадион „Луи Айер” гр. Силистра”- Община Силистра
 • „Ремонт на участъци от общинска пътна мрежа – ІV-то класна в община Силистра” – Община Силистра
 • „Изграждане на метални халета и бетонови площадки с. Гарван” – ЗК „16-Декември” с. Гарван
 • „Ремонт на хандбална площадка гр. Кубрат” – Община Кубрат
 • „Автомобилна електронна везна – с. Добруджанка” – „Женя 95” ЕООД
 • „Храм „Рождество на Пресвета Богородица” с. Поляна” – Църковно настоятелство
 • „Складово стопанство за съхранение на зърно – 3 бр. силози в ПИ 021010 в землището на с. Ситово” – „Първи май” АД гр. Силистра
 • „Ремонт на хидроизолация на покриви на сгради на ОД МВР Силистра” – „Административна сграда „БДС” и „Физкултурен салон” – ОД МВР Силистра
 • „Силозна база за съхранение на зърно в ПИ № 015015 в стопански двор с. Сокол” – ЗК „Земя” с. Сокол
 • „Промяна предназначението на част от партер на стоматологична поликлиника в аптека – гр. Силистра” – „КИЙБ-МЗК” ЕООД
 • „Силози – 4 бр. с. Зафирово” – ЗК „Ген. Атила Зафиров” с. Зафирово
 • „Гл. подстанция – 2 бр., Подстанция – 6 бр. и Обслужваща сграда – с. Ситово” – „Сибитех” ООД гр. Пловдив
 • „Път ІІІ-6005 (О.П. Кюстендил – Радомир) – Ябълково – Копиловци – Шишковци – Драговищица „Аварийно възстановителни работи на мост при км. 2+140 над р. Бистрица” – Агенция „Пътна инфраструктура” („КИПС” ДЗЗД)

Реализирани проекти през 2012г.

 • „Рехабилитация на Крайдунавски парк – част ІІ и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавски парк /ПИ №505 и № 506/ гр. Тутракан – Община Тутракан, („КИПС” ДЗЗД)
 • „Силози с D= 10,97 – 2 бр.” с. Сокол – ЗК „Сокол – 92” с. Сокол
 • „Нафтово стопанство за дизелово гориво” с. Нова Попина – „Първи май” АД гр. Силистра
 • „Закрит навес” с. Средище – ЗП Кирил Георгиев Лаков
 • „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” – домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол” – Община Ситово, ОП „Развитие на човешките ресурси”
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Иглика 2” гр. Силистра” – Община Силистра, („КИПС” ДЗЗД)
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Роза 1” гр. Силистра” – Община Силистра, („КИПС” ДЗЗД)
 •  „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Роза 2” гр. Силистра” – Община Силистра, („КИПС” ДЗЗД)
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Радост” гр. Силистра” – Община Силистра, („КИПС” ДЗЗД)
 • „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ученическо общежитие Младост” – ООС „Младост”
 • „Къщи за гости „В” и „С” с. Ситово – „Никола Слатински” ЕООД
 • „Промяна предназначението на 6-ти етаж на имот общинска собственост за изграждане на Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора” – Фонд „Социална закрила” гр. София  и Женско сдружение „Екатерина Каравелова” гр. Силистра,
 • „Изграждане на дом за деца в риск – Силистра” – Община Силистра
 • „Обществен парк Гейзер – реконструкция и благоустрояване” гр. Сапарева баня – „Автомагистрали Хемус” АД („КИПС” ДЗЗД)

Реализирани проекти през 2013г.

 • „Фуражен цех със силозно стопанство и обслужващи сгради” с. Дъбовик, община Генерал Тошево – „АГРО СИП” ООД
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ОУ „Иван Вазов” – Община Силистра („КИПС” ДЗЗД)
 • „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в Община Силистра за обект ЦДГ „Иглика 1” – Община Силистра („КИПС” ДЗЗД)
 • „Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, Община Главиница” – Община Главиница („КИПС” ДЗЗД)
 • „Складово стопанство за съхранение на зърно – 2 бр. силози в землището на с. Нова Попина” – „Ренар” ЕООД гр. Силистра

 

 

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com