001 002

Ние предлагаме качествени строителни услуги, като:

  • Дърводелски услуги;
  • Арматурни заготовки;
  • Ел и ВиК услуги;
  • Изработка и монтаж на метални конструкции – колони, ферми, оградни пана и др.

Избери език

Контакт с нас

7500 Силистра
ул.”Хараламби Джамджиев” № 2
Телефони:
+359 86 812 001;
+359 86 812 002;
+359 86 812 003.
Факс: +359 86 812 000
e-mail: office@stroiproject.com